top of page

Polityka Prywatności.

  1. Jakie informacje gromadzimy?

Otrzymujemy, zbieramy i przechowujemy wszelkie informacje, które wprowadzasz na naszej stronie internetowej lub przekazujesz nam w jakikolwiek inny sposób. Ponadto zbieramy adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia Twojego komputera z Internetem dzięki czemu możemy używać narzędzi programowych do pomiaru i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasu reakcji strony, długości odwiedzin niektórych stron, informacji o interakcjach ze stroną oraz metod używanych do przeglądania strony. Gromadzimy również dane osobowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) w celu zapewnienia jak najwyższych standardów obsługi naszych Klientów – ułatwia to nam bezpośredni kontakt z Państwem w celu przedstawienia oferty w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody – podania danych osobowych.

 

2. Jak zbieramy informacje?

Kiedy chcesz skontaktować się z nami poprzez czat, aby spytać o dany produkt lub o wycenę, dla ułatwienia kontaktu w ramach tego procesu zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres dostawy. Państwa dane osobowe wykorzystywane w ramach zainicjowanej przez Państwa komunikacji, będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

 

3.Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy takie dane nieosobowe i osobowe w następujących celach:

  1. Aby świadczyć usługi i obsługiwać Naszych Klientów. Poprzez obsługę i usługę rozumiemy wszelkiego rodzaju odpowiedzi na Państwa pytania oraz wyceny dotyczących produktów na stronie www.gryfwood.com

  2. Aby zapewnić naszym Użytkownikom jak najlepszy kontakt z nami.

  3. Aby móc kontaktować się z naszymi Odwiedzającymi i Użytkownikami za pomocą ogólnych lub spersonalizowanych powiadomień i wiadomości związanych z naszymi usługami.

  4. Aby tworzyć zagregowane dane statystyczne i inne zagregowane i/lub wywnioskowane dane nieosobowe, które my lub nasi partnerzy biznesowi możemy wykorzystać w celu świadczenia i ulepszania naszych odpowiednich usług.

  5. Aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

 

 

4. W jaki sposób przechowujemy, wykorzystujemy i  udostępniamy dane osobowe odwiedzających naszą witrynę?

Nasza firma jest hostowana na platformie Wix.com. Wix.com udostępnia nam platformę internetową, która pozwala nam prezentować i wyceniać nasze produkty.

Twoje dane mogą być przechowywane w magazynach danych, bazach danych i ogólnych aplikacjach Wix.com. Przechowują Twoje dane na bezpiecznych serwerach . 

5.Jak Komunikujemy się z osobami odwiedzającymi naszą stronę?

Podając swoje dane osobowe w czacie na naszej stronie tj. numer telefonu, adres e-mail ułatwiasz nam kontakt ze sobą –  Wiemy z kim będziemy rozmawiać -  będziemy mogli się zwrócić personalnie po imieniu zarówno podczas połączenia telefonicznego jak i w treści odpowiedzi wysyłanej na podany adres e-mail.

Z doświadczenia również wiemy, że nie każdy może odebrać telefon, gdy jest w pracy.

W związku z tym będziemy mogli wysłać wiadomość sms o tym, że wycena lub informacje o produktach zostały wysłane na adres e-mail lub zostaną wysłane w wiadomości sms - w zależności jaki kontakt Państwo preferują. 

6. W jaki sposób odwiedzający naszą witrynę mogą wycofać swoją zgodę?

Jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@gryfwood.com lub wyślij nam list na adres siedziby: 89-100 Występ, ul. Kanałowa 2.

 

7.Aktualizacje polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste jej przeglądanie. Zmiany i wyjaśnienia wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronie internetowej. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej polityce, powiadomimy Cię tutaj, że została ona zaktualizowana, abyś wiedział, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy.

KLAUZULA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Administratorem danych jest Gryf Wood z siedzibą w ul. Kanałowa 2, 89-100 Występ odpowiadająca za zapewnienie obsługi  wycen i prezentacji produktów znajdujących się na stronie internetowej www.gryfwood.com

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

  • pocztą elektroniczną pod adresem biuro@gryfwood.com ,

  • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  • wykonania wyceny lub podania informacji o produktach widocznych w serwisie www.gryfwood.com

  • prowadzenia z Państwem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem strony www.gryfwood.com, jeśli Państwo zainicjują taką komunikację.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z wyceną lub prezentacją produktów. Państwa dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, a w ramach komunikacji email prowadzonej z Państwem także prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Państwa dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana wycenę produktów dostępnych w serwisie www.gryfwood.com lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Państwem.

Niepodanie tych danych będzie skutkowało utrudnioną komunikacją lub niemożliwością korzystania z tych usług.

bottom of page